Profil spoločnosti

Spoločnosť Krasplast vznikla r.1993 ako spoločnosť zameranú na spracovanie plastov. Počas svojej histórie prešla množstvom turbulentných období, ktoré sa odzrkadlili v jej výrobnom potfóliu. Za najdôležitejší moment v súčastnosti považujeme transformáciu spoločnosti Krasplast na registrovaný sociálny podnik v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zameraný na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Výrobu zameriavame na triedenie a spracovanie čistého technologického plastového odpadu , ktorý ponúkame na predaj vo forme kvalitnej plastovej drviny renomovaným spracovateľom plastov. Spolupracujeme taktiež so spoločnosťami, ktoré sú dodávateľmi do automobilového priemyslu a to formou poskytovania služieb v oblasti montáže ľakkých komponentov, ktoré si vyžadujú manuálnu zručnosť. Ručnú prácu realizujeme aj pri výrobe gázových výrobkov do zdravotníckeho priemyslu. Našim prvoradým cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti zvyšovania zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. V neposlednom rade ponúkame záujemcom aj mediačné služby a účtovné služby.

Chránená dielňa

Sme otvorení každej vzájomne výhodnej spolupráci , pričom naše motto je:

„Dajme šancu zdravotne postihnutým občanom pracovať a naplno ich integrovať v  spoločnosti!“

Momentálne sa spoločnosť realizuje v týchto oblastiach:

Zdravotnícka výroba
Spracovanie odpadov
Spracovanie odpadov