Ručné operácie a montáže

Zamestnávame občanov so zdravotným postihnutím, ktorých definuje §9 Zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Poskytujeme zamestnávateľským subjektom možnosť zadávania zakázok našej chránenej dielni na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa §64 Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Od 1.7.2019 sme získali status Registrovaný sociálny podnik – integračný podnik. Naši zdravotne postihnutí zamestnanci sú schopní vykonávať jednoduché montážne a manuálne práce ako sú kompletizácia a balenie výrobkov (skladanie, lepenie, triedenie, spájanie).

Chránená dielňa – zdravotnícka výroba
Zdravotnícka výroba
Chránená dielňa – zdravotnícka výroba
Chránená dielňa – zdravotnícka výroba
Chránená dielňa – zdravotnícka výroba