Spracovanie odpadových plastov z výroby

  • Spracovávame technologický odpad z viacerých druhov plastov – PE, PP, LDP, HDPE, ABS
Spracovanie odpadov
Spracovanie odpadov
  • Spracovanie odpadových plastov zhodnocujeme na rotačnom drviacom zariadení s výkonom 100 kg/ hod.
Spracovavanie odpadov - drvič
Spracovavanie odpadov - drť